Strona główna  >  Uchwały  >  2017

Uchwały z 2017 roku


Uchwały o pozycjach 1 - 20 (z 45) starsze uchwały »Uchwała nr XXVI/147/2017 Rady Gminy Osiek z dnia 18 grudnia 2017


w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2018-2020

Uchwała nr XXVI/146/2017 Rady Gminy Osiek z dnia 18 grudnia 2017


w sprawie zaopiniowania projektu zarządzenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody „Rzeka Drwęca”

Uchwała nr XXVI/145/2017 Rady Gminy Osiek z dnia 18 grudnia 2017


zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2017 rok.

Uchwała nr XXVI/144/2017 Rady Gminy Osiek z dnia 18 grudnia 2017


w sprawie uchwalenia budżetu na 2018 rok.

Uchwała nr XXVI/142/2017 Rady Gminy Osiek z dnia 18 grudnia 2017


w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Uchwała nr XXV/141/2017 Rady Gminy Osiek z dnia 14 listopada 2017


zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2017 rok.

Uchwała nr XXV/140/2017 Rady Gminy Osiek z dnia 14 listopada 2017


w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających sołtysa Sołectwa Szynkowizna

Uchwała nr XXV/139/2017 Rady Gminy Osiek z dnia 14 listopada 2017


w sprawie uzgodnienia projektu uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Doliny Drwęcy.

Uchwała nr XXV/138/2017 Rady Gminy Osiek z dnia 14 listopada 2017


w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie Gminy Osiek w 2018 r.

Uchwała nr XXV/137/2017 Rady Gminy Osiek z dnia 14 listopada 2017


w sprawie przyjęcia programu profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2018 r. w Gminnie Osiek

Uchwała nr XXV/136/2017 Rady Gminy Osiek z dnia 14 listopada 2017


w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami sołectw: Jeziórki, Kolonia Osiek, Szynkowizna dotyczącymi zmiany nazw niektórych miejscowości i likwidacji nazwy miejscowości Dzierzenek, położonych na terenie gminy Osiek.

Uchwała nr XXV/135/2017 Rady Gminy Osiek z dnia 14 listopada 2017


w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

Uchwała nr XXV/134/2017 Rady Gminy Osiek z dnia 14 listopada 2017


w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

Uchwała nr XXV/133/2017 Rady Gminy Osiek z dnia 14 listopada 2017


w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawę do obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Osiek

Uchwała nr XXV/132/2017 Rady Gminy Osiek z dnia 14 listopada 2017


w sprawie ustalenia odpłatności za korzystanie z hali sportowej przy Szkole Podstawowej im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Osieku.

Uchwała nr XXV/131/2017 Rady Gminy Osiek z dnia 14 listopada 2017


w sprawie zasad udzielania stypendiów o charakterze motywującym ze środków Gminy Osiek.

Uchwała nr XXV/130/2017 Rady Gminy Osiek z dnia 14 listopada 2017


w sprawie zatwierdzenia taryf zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Osiek oraz uchwalenia dopłat dla odbiorców usług odprowadzania ścieków w 2018 r.

Uchwała nr XXIV/129/2017 Rady Gminy Osiek z dnia 30 sierpnia 2017


zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2017 rok.

Uchwała nr XXIV/128/2017 Rady Gminy Osiek z dnia 30 sierpnia 2017


w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Brodnica.

Uchwała nr XXIV/127/2017 Rady Gminy Osiek z dnia 30 sierpnia 2017


w sprawie wydzielenia środków finansowych z przeznaczeniem na pomoc zdrowotną dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej, określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach tej pomocy oraz warunki i sposób ich przyznawania.
Uchwały o pozycjach 1 - 20 (z 45) starsze uchwały »

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij