Strona główna  >  Uchwały  >  2018

Uchwały z 2018 roku


Uchwały o pozycjach 1 - 20 (z 55) starsze uchwały »Uchwała nr III/25/2018 Rady Gminy Osiek z dnia 19 grudnia 2018


w sprawie ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Uchwała nr III/24/2018 Rady Gminy Osiek z dnia 19 grudnia 2018


w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Osiek w 2019 roku

Uchwała nr III/23/2018 Rady Gminy Osiek z dnia 19 grudnia 2018


zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2018 rok.

Uchwała nr III/22/2018 Rady Gminy Osiek z dnia 19 grudnia 2018


w sprawie uchwalenia budżetu na 2019 rok.

Uchwała nr III/21/2018 Rady Gminy Osiek z dnia 19 grudnia 2018


w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Osiek na lata 2019-2026.

Uchwała nr III/20/2018 Rady Gminy Osiek z dnia 19 grudnia 2018


w sprawie przyjęcia Statutu Gminy Osiek.

Uchwała nr III/19/2018 Rady Gminy Osiek z dnia 19 grudnia 2018


w sprawie wyznaczenia przedstawicieli Gminy Osiek do Stowarzyszenia Gmin Ziemi Dobrzyńskiej w kadencji 2019 – 2024.

Uchwała nr III/18/2018 Rady Gminy Osiek z dnia 19 grudnia 2018


w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2019 w Gminie Osiek

Uchwała nr III/17/2018 Rady Gminy Osiek z dnia 19 grudnia 2018


w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Osiek, dla terenów położonych we wschodniej części miejscowości Osiek – Obszar B.

Uchwała nr III/16/2018 Rady Gminy Osiek z dnia 19 grudnia 2018


w sprawie aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obowiązujących na obszarze gminy Osiek

Uchwała nr III/15/2018 Rady Gminy Osiek z dnia 19 grudnia 2018


w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania dla osób objętych programem wieloletnim "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023

Uchwała nr III/14/2018 Rady Gminy Osiek z dnia 19 grudnia 2018


w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego w celu udzielenia wsparcia w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023

Uchwała nr III/13/2018 Rady Gminy Osiek z dnia 19 grudnia 2018


w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023

Uchwała nr II/12/2018 Rady Gminy Osiek z dnia 30 listopada 2018


zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2018 rok.

Uchwała nr II/11/2018 Rady Gminy Osiek z dnia 30 listopada 2018


w sprawie: Programu współpracy samorządu Gminy Osiek z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019.

Uchwała nr II/10/2018 Rady Gminy Osiek z dnia 30 listopada 2018


w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

Uchwała nr II/9/2018 Rady Gminy Osiek z dnia 30 listopada 2018


w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

Uchwała nr II/8/2018 Rady Gminy Osiek z dnia 30 listopada 2018


w sprawie: obniżenia ceny 1 dt żyta przyjmowanej jako podstawę do obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Osiek

Uchwała nr I/7/2018 Rady Gminy Osiek z dnia 23 listopada 2018


w sprawie: ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Osiek

Uchwała nr I/6/2018 Rady Gminy Osiek z dnia 23 listopada 2018


w sprawie diet dla radnych Rady Gminy Osiek
Uchwały o pozycjach 1 - 20 (z 55) starsze uchwały »

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij