Obwieszczenia i zawiadomienia

RR.6220.10.2019 OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na:„ Budowie stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 Sp. z o. o. ....

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY OSIEK o wszczęciu postępowania administracyjnego Wójt Gminy Osiek, działając na podstawie art. 73 ust. 1, art. 75 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o [...]

GBK.6220.4.2019 OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY OSIEK o wniesieniu odwołania dotyczącego nałożenia na inwestora obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko

Osiek, dnia 03-09-2019 r.   GBK.6220.4.2019   OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY OSIEK o wniesieniu odwołania   Zgodnie z art. 131 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. z [...]

GBK.6220.2.2017 ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko

Osiek, dnia 21-11-2017 r. GBK.6220.2.2017 ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia [...]

ZAWIADOMIENIE GBK.6220.1.2017 o zakończeniu postępowania administracyjnego

Osiek dnia, 11-09-2017 r. Wójt Gminy Osiek GBK.6220.1.2017 ZAWIADOMIENIE o zakończeniu postępowania administracyjnego Zawiadamiam, że tutejszy organ zakończył postępowanie dowodowe w sprawie: [...]

Z A W I A D O M I E N I E o niezałatwieniu sprawy w terminie GBK.6220.1.2017

Z A W I A D O M I E N I E o niezałatwieniu sprawy w terminie    Na podstawie art. 36 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1257) w związku [...]

OBWIESZCZENIE o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie linii napowietrznej oraz budowa linii kablowej w miejscowości Osiek

GBK.6733.1.2016 ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIEo zakończeniu postępowania Na podstawie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (j.t.: Dz. U. z 2016 r. poz. 23), w związku z art. 53 ust. 1 [...]

OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego w miejscowości Osiek dz. nr 393, 365, 295/13, 295/9, 262, 184, 185, 146, 226, 144/6, 144/3, 142/1, 141/1

OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego Na podstawie art. 49 oraz art. 10 § 1 i art. 40 § 5 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst [...]

OGŁOSZENIE w sprawie przystąpienia do sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Osiek oraz do sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko do studium

OGŁOSZENIE w sprawie przystąpienia do sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Osiek oraz do sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko do studium uwarunkowań [...]

OGŁOSZENIE w sprawie przystąpienia do sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Osiek

Na podstawie art. 11 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 778 z późn. zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Osiek uchwały Nr XVI/82/16 z dnia 6 lipca [...]

OBWIESZCZENIE O WYDANIU DECYZJI ŚRODOWISKOWEJ budowa stacji regazyfikacji skroplonego metanu (LNG) na terenie działki 142/1 w Osieku, powiat brodnicki.

OBWIESZCZENIE O WYDANIU DECYZJI ŚRODOWISKOWEJ budowa stacji regazyfikacji skroplonego metanu (LNG) na terenie działki 142/1 w Osieku, powiat brodnicki. Obwieszczenie z dnia 22 sierpnia 2016 r. znak: [...]

Obwieszczenie Wójta Gminy Osiek - wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: Budowa stacji regazyfikacji skroplonego metanu (LNG) w miejscowości Osiek pow. brodnicki

OBWIESZCZENIE               Wójt Gminy Osiek,działając na podstawie art.33 ust. 1, w związku z art. 79 ust. 1 i art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. - o [...]

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Osiek o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pn. „Przebudowa drogi gminnej Osiek-Dębowo- Tadajewo-Sumin

Wójt Gminy Osiek , działając na podstawie art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o [...]

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij