OBWIESZCZENIE O WYDANIU DECYZJI ŚRODOWISKOWEJ budowa stacji regazyfikacji skroplonego metanu (LNG) na terenie działki 142/1 w Osieku, powiat brodnicki.

OBWIESZCZENIE O WYDANIU DECYZJI ŚRODOWISKOWEJ budowa stacji regazyfikacji skroplonego metanu (LNG) na terenie działki 142/1 w Osieku, powiat brodnicki.
Obwieszczenie z dnia 22 sierpnia 2016 r. znak: GBK.6220.2.2016 o wydaniu decyzji środowiskowej dla: budowa stacji regazyfikacji skroplonego metanu (LNG) na terenie działki 142/1 w Osieku,

OBWIESZCZENIE
 Na podstawie art. 38 ustawy z dnia z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 ze zm.) i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. 2016 r. poz. 23) Wójt Gminy Osiek zawiadamia, że w dniu 22 sierpnia 2016 r. na wniosek CRYOGAS M&T Poland Sp. z o.o., ul. Spokojna 5, 01-044 Warszawa, z dnia 19 msja 2016 r., wydana została decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: budowie stacji regazyfikacji skroplonego metanu (LNG) na terenie działki 142/1 w Osieku dla zakładu Agrolok Sp. z o.o. do którego należą grunty.

W związku z powyższym informuję, że zainteresowane strony mogą zapoznać się z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy w siedzibie Urzędu Gminy Osiek pokój nr 3 w godz. 800 do 1500 .

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń UG Osiek a także na stronie internetowej www.gminaosiek.pl – w biuletynie informacji publicznej Urzędu Gminy Osiek.

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 Kodeks postępowania administracyjnego, doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia. „Art. 49. Strony mogą być zawiadamiane o decyzjach i innych czynnościach organów administracji publicznej przez obwieszczenie lub w inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłaszania, jeżeli przepis szczególny tak stanowi; w tych przypadkach zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia”


Obwieszczenie umieszczono na stronie internetowej BIP Urzędu Gminy Osiek od dnia 20 sierpnia 2016 r. wraz z załącznikami: obwieszczenie decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach


Wytworzył: Tomasz Maćko (23 sierpnia 2016)
Opublikował: Tomasz Maćko (23 sierpnia 2016, 10:43:31)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 229

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij