Obwieszczenia i Zawiadomienia

DECYZJA Nr 4 /2017 O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

 DECYZJA  Nr 4 /2017 O  USTALENIU  LOKALIZACJI  INWESTYCJI  CELU  PUBLICZNEGO Na podstawie art. 39 ust. 1 i 5 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z [...]

OGŁOSZENIE w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Osiek, dla terenów położonych we wschodniej części miejscowości Osiek – Obszar C

OGŁOSZENIE   w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Osiek, dla terenów położonych we wschodniej części miejscowości Osiek – Obszar C oraz do sporządzenia [...]

OGŁOSZENIE w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Osiek, dla terenów położonych we wschodniej części miejscowości Osiek – Obszar C.

Na podstawie art. 17 pkt 1, ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Osiek uchwały Nr XXII/116/2017 z dnia 24 maja [...]

ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE o zakończeniu postępowania wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego GBK.6733.4.2017

GBK.6733.4.2017 ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE o zakończeniu postępowania Na podstawie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1257), w związku [...]

DECYZJA Nr 3/2017 O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

DECYZJA Nr 3/2017 O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO Na podstawie art. 39 ust. 1 i 5 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.), art. 1 ust. 2, art. 4 [...]

ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania GBK.6733.4.2017

Osiek, dnia 31-05-2017 r.GBK.6733.4.2017ZAWIADOMIENIE     Na podstawie art. 61§ 1, art. 49 oraz art. 10 § 1 i art. 40  ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. 2016 r. poz. [...]

ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE o zakończeniu postępowania wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego GBK.6733.3.2017

ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE o zakończeniu postępowania Na podstawie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (j.t.: Dz. U. z 2016 r. poz. 23), w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia [...]

ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko GBK.6220.1.2017

Osiek, dnia 15-05-2017 r.Wójt Gminy OsiekGBK.6220.1.2017ZAWIADOMIENIEo wszczęciu postępowania administracyjnegow sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać [...]

DECYZJA Nr 2/2017 O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

WÓJT GMINY OSIEK 87-340 Osiek GBK.6733.2.2017 Osiek,  dnia 26-04-2017 r.     DECYZJA  Nr 2/2017 O  USTALENIU  LOKALIZACJI  INWESTYCJI  CELU  [...]

ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIEo zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego GBK.6733.2.2017

Osiek, dnia 11-04-2017r.   GBK.6733.2.2017   ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE  o zakończeniu postępowania Na podstawie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (j.t.: Dz. [...]

ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania GBK.6733.3.2017

ZAWIADOMIENIE Na podstawie art. 61§ 1, art. 49 oraz art. 10 § 1 i art. 40 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. 2016 r. poz. 23) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia [...]

DECYZJA Nr 1 /2017 O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

DECYZJA Nr 1 /2017 O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO Na podstawie art. 1 ust. 2, art. 4 ust. 2 pkt 1, art. 50 ust. 1, 4, art. 51 ust. 1 pkt 2, art. 53 ust. 1, 3, 4 pkt 6, 8, 9, art. 54 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o [...]

ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego GBK.6733.2.2017

Osiek, dnia 09-03-2017 r. GBK.6733.2.2017 ZAWIADOMIENIE Na podstawie art. 61§ 1, art. 49 oraz art. 10 § 1 i art. 40 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. 2016 r. poz. [...]

ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego GBK.6733.1.2017

Osiek, dnia 07-03-2017r. GBK.6733.1.2017 ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE o zakończeniu postępowania Na podstawie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (j.t.: Dz. U. z 2016 [...]

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego GBK.6733.1.2017

ZAWIADOMIENIE Na podstawie art. 61§ 1, art. 49 oraz art. 10 § 1 i art. 40 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. 2016 r. poz. 23) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 [...]

DECYZJA Nr 2 /2016 O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO - Przebudowa drogi powiatowej wraz z rozbudową rurociągu kanalizacji deszczowej położonej w miejscowości Osiek

GBK.6733.2.2016  Osiek, 30 listopada 2016 r. DECYZJA Nr 2 /2016 O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO Na podstawie art. 1 ust. 2, art. 4 ust. 2 pkt 1, art. 50 ust. 1, 4, art. 51 ust. 1 pkt 2, art. 53 ust. [...]

ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego: Przebudowa drogi powiatowej wraz z rozbudową rurociągu kanalizacji deszczowej w miejscowości Osiek.

Osiek, dnia 08.11.2016 r. GBK.6733.2.2016 ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE o zakończeniu postępowania Na podstawie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (j.t.: Dz. U. z 2016 r. [...]

OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego: Przebudowa drogi powiatowej wraz z rozbudową rurociągu kanalizacji deszczowej w miejscowości Osiek.

Osiek, dnia 11.10.2016 r. GBK.6733.2.2016 OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego Na podstawie art. 49 oraz art. 10 § 1 i art. 40 § 5 ustawy z dnia 14 czerwca [...]

O G Ł O S Z E N I E o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w miejscowości Obórki .

Na podstawie art.17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /tj .Dz. U z 20012 r. poz 647 z późn. zm./ oraz uchwały Nr XXII/129/12 Rady Gminy Osiek z dnia 28 grudnia 2012  roku w sprawie : [...]

O B W I E S Z C Z E N I E o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w miejscowości Obórki oraz prognozy oddziaływania na środowisko do wymienionego planu miejscowego.

Na podstawie art.39 ustawy z dnia 3.10.2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko /Dz. U. Nr 199, poz.1227 z późn .zm./ [...]

OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na eksploatacji złoża kruszywa naturalnego

GBK 6220.4.2012 OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIANa podstawie art. 33 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008 o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie , udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach [...]

OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia w miejscowości Osiek

GBK 6730/43/2012 OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIANa podstawie art.10 § 1 i art 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. nr 98 z 2000 r. poz. 1071 z późn. zm.) zawiadamiam, że w [...]

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij