ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania GBK.6733.3.2017

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 61§ 1, art. 49 oraz art. 10 § 1 i art. 40 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. 2016 r. poz. 23) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 647 z późn. zm.) ,

zawiadamiam
o wszczęciu postępowania


w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego na: Budowa kanalizacji deszczowej odprowadzającej wody z terenu zakładu AGROLOK w miejscowościach Osiek i Kolonia Osiek, Powiat Brodnica gmina Osiek, obręb Osiek na działkach: 135/1, 135/2, 135/3, 135/4 oraz działce 57/2 obrębu Kolonia Osiek, na wniosek AGROLOK Sp. z o. o., ul. Dworcowa 4, 87-400 Golub-Dobrzyń.
W związku z powyższym informuję, iż strony w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać wnioski i zastrzeżenia w siedzibie Urzędu Gminy Osiek pokój nr 3 w godz. 8.00 do 15.00.

Pouczenie:
Zgodnie z Art. 41. § 1. W toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swojego adresu, w tym adresu elektronicznego. § 2. W razie zaniedbania obowiązku określonego w § 1 doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny Zawiadomienie o wszczęciu postępowania zostało też podane do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń UG Osiek oraz na stronie internetowej www.bip.gminaosiek.pl – w biuletynie informacji publicznej Urzędu Gminy Osiek.Wójt Gminy Osiek

Wykaz stron postępowania znajduje się w aktach sprawy

ZAWIADOMIENIE GBK.6733.3.2017 (234kB) pdf


Wytworzył: Tomasz Maćko (27 marca 2017)
Opublikował: Tomasz Maćko (27 marca 2017, 08:25:46)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 208

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij