ZAWIADOMIENIE GBK.6733.5.2017 o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego Strzygi nr dz.: 22/2, 368, 20/4, 20/3, 15/1, 15/2, 6/5

Osiek, dnia 07-09-2017 r.
GBK.6733.5.2017

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 61 § 1, art. 49 oraz art. 10 § 1 i art. 40 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1257) oraz art. 53 ust. 1 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073)

zawiadamiam
o wszczęciu postępowania

w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego na: Budowa linii napowietrznej niskiego napięcia obręb Strzygi nr dz.: 22/2, 368, 20/4, 20/3, 15/1, 15/2, 6/5 na wniosek ENERGA – OPERATOR SA Oddział w Toruniu, Rejon Dystrybucji Brodnica ul. 18 Stycznia 40, 87-300 Brodnica, adres do korespondencji: ul. Matejki 63A/10, 87-100 Toruń.
W związku z powyższym informuję, iż strony w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać wnioski i zastrzeżenia w siedzibie Urzędu Gminy Osiek pokój nr 3 w godz. 8:00 do 15:00.

Pouczenie:
Zgodnie z Art. 41. § 1. W toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swojego adresu, w tym adresu elektronicznego. § 2. W razie zaniedbania obowiązku określonego w § 1 doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania zostało też podane do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń UG Osiek oraz na stronie internetowej www.bip.gminaosiek.pl – w biuletynie informacji publicznej Urzędu Gminy Osiek.


Wójt Gminy Osiek
Kazimierz Wolfram


ZAWIADOMIENIE GBK.6733.5.2017 (220kB) pdf

Wykaz stron postępowania znajduje się w aktach sprawy

Otrzymują:
Strony postępowania wg załącznika
a/a.

Wytworzył: Tomasz Maćko (7 września 2017)
Opublikował: Tomasz Maćko (8 września 2017, 09:10:02)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 204

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij