OGŁOSZENIA o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Osiek: OBSZAR A; OBSZAR B; OBSZAR C

WÓJT GMINY OSIEK                                                Osiek, dnia 2 marca 2018 r.


OGŁOSZENIE


o wyłożeniu do publicznego wglądu:

 1. projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Osiek, dla terenów położonych we wschodniej części miejscowości Osiek – Obszar A wraz z prognozą oddziaływania na środowisko,

 2. projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Osiek, dla terenów położonych we wschodniej części miejscowości Osiek – Obszar B wraz z prognozą oddziaływania na środowisko,

 3. projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Osiek, dla terenów położonych we wschodniej części miejscowości Osiek – Obszar C wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.


Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1073 z późn. zm.), zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu:

 1. projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Osiek, dla terenów położonych we wschodniej części miejscowości Osiek – Obszar A wraz z prognozą oddziaływania na środowisko,

 2. projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Osiek, dla terenów położonych we wschodniej części miejscowości Osiek – Obszar B wraz z prognozą oddziaływania na środowisko,

 3. projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Osiek, dla terenów położonych we wschodniej części miejscowości Osiek – Obszar C wraz z prognozą oddziaływania na środowisko;

w dniach od 12.03.2018 r. do 06.04.2018 r. w siedzibie Urzędu Gminy Osiek, Osiek 85, 87-340 Osiek, pok. nr 3 w godzinach od 10:00.do 14:00

W podanym terminie projekty planów będą również dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej Urzędu Gminy Osiek.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projektach planów rozwiązaniami odbędzie się
w dniu 05.04.2018 r. w siedzibie Urzędu Gminy Osiek, Osiek 85, 87-340 Osiek,
pok. nr 1, o godz. 11:00

Zgodnie z art. 18 ust.1 ww. ustawy o planowaniu { .... } każdy, kto kwestionuje ustalenie przyjęte w projektach planów miejscowych, może wnieść uwagi.

Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Osiek z podaniem imienia
i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 23.04.2018 r.

Jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi wniesione w postaci elektronicznej – zgodnie z art. 18 ust. 3 ww. ustawy, na adres: ug@gminaosiek.pl

Wójt Gminy Osiek

Kazimierz Wolfram

OGŁOSZENIE (368kB) pdf
WÓJT GMINY OSIEK                                                         Osiek, dnia 2 marca 2018 r..
OGŁOSZENIE


o wyłożeniu do publicznego wglądu:

 1. projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Osiek, dla terenów położonych we wschodniej części miejscowości Osiek – Obszar A oraz prognozy oddziaływania na środowisko do wymienionego dokumentu,

 2. projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Osiek, dla terenów położonych we wschodniej części miejscowości Osiek – Obszar B oraz prognozy oddziaływania na środowisko do wymienionego dokumentu,

 3. projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Osiek, dla terenów położonych we wschodniej części miejscowości Osiek – Obszar C oraz prognozy oddziaływania na środowisko do wymienionego dokumentu.


Na podstawie art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1405 z późn. zm.), zawiadamiam
o wyłożeniu w dniach od 12.03.2018 r. do 06.04.2018 r. do publicznego wglądu:

 1. projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Osiek, dla terenów położonych we wschodniej części miejscowości Osiek – Obszar A wraz z prognozą oddziaływania na środowisko,

 2. projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Osiek, dla terenów położonych we wschodniej części miejscowości Osiek – Obszar B wraz z prognozą oddziaływania na środowisko,

 3. projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Osiek, dla terenów położonych we wschodniej części miejscowości Osiek – Obszar C wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Z dostępną na aktualnym etapie dokumentacją spraw można zapoznać się
w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej Urzędu Gminy Osiek oraz
w Urzędzie Gminy Osiek, Osiek 85, 87-340 Osiek, pok. nr 3 w godzinach od 10:00.do 14:00

Uwagi należy składać w formie pisemnej, ustnej do protokołu, za pomocą środków komunikacji elektrycznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, w Urzędzie i na adres Urzędu Gminy Osiek, Osiek 85, 87-340 Osiek,
z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 23.04. 2018 r.Wójt Gminy Osiek

Kazimierz Wolfram

OGŁOSZENIE (363kB) pdfMPZP OSIEK OBSZAR A - TEKST (21.02.2018).pdf (390kB) pdf

MPZP OBSZAR A - RYSUNEK (21.02.2018).pdf (2263kB) pdf

Prognoza Środowiskowa _OSIEK A _luty 2018.pdf (1649kB) pdfMPZP OSIEK OBSZAR B - TEKST (21.02.2018).pdf (359kB) pdf

MPZP OBSZAR B - RYSUNEK (21.02.2018).pdf (1553kB) pdf

Prognoza Środowiskowa _OSIEK B _luty 2018.pdf (1420kB) pdfMPZP OSIEK OBSZAR C - TEKST (21.02.2018).pdf (381kB) pdf

MPZP OBSZAR C - RYSUNEK (21.02.2018).pdf (1935kB) pdf

Prognoza Środowiskowa _OSIEK C _luty 2018.pdf (1298kB) pdfWytworzył: Tomasz Maćko (2 marca 2018)
Opublikował: Tomasz Maćko (2 marca 2018, 08:51:16)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 191

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij