GBK.6733.1.2018 ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego - Budowa linii kablowej w miejscowości Wrzeszewo.

Osiek, dnia 21-03-2018 r.

GBK.6733.1.2018


ZAWIADOMIENIE


Na podstawie art. 61 § 1, art. 49 oraz art. 10 § 1 i art. 40 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1257) oraz art. 53 ust. 1 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073)


zawiadamiam

o wszczęciu postępowania


w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego na:

Budowa linii kablowej nn-0.4 kV w miejscowości Wrzeszewo gm. Osiek, Powiat Brodnica gmina Osiek, obręb Wrzeszewo, na działkach nr ewid.: 224/3, 224/1, 8/9, 8/8, 8/10, 8/11, 8/12 na wniosek ENERGA – OPERATOR SA Oddział w Toruniu, ul. Bema 128, 87-100 Toruń reprezentowana przez Pełnomocnika Pana Michała Szalkowskiego.

W związku z powyższym informuję, iż strony w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać wnioski i zastrzeżenia w siedzibie Urzędu Gminy Osiek pokój nr 3 w godz. 800 do 1500.


Pouczenie:

Zgodnie z Art. 41. § 1. W toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swojego adresu, w tym adresu elektronicznego.

§ 2. W razie zaniedbania obowiązku określonego w § 1 doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek

prawny

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania zostało też podane do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń UG Osiek oraz na stronie internetowej www.bip.gminaosiek.pl – w biuletynie informacji publicznej Urzędu Gminy Osiek.


Wójt Gminy Osiek

Kazimierz Wolfram


Wykaz stron postępowania znajduje się w aktach sprawy


Otrzymują:

  1. Strony postępowania wg załącznika

  2. a/a.


ZAWIADOMIENIE (225kB) pdf


Wytworzył: Tomasz Maćko (21 marca 2018)
Opublikował: Tomasz Maćko (21 marca 2018, 13:02:33)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 184

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij