GBK.6733.1.2018 ZAWIADOMIENIE o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego na działkach nr ewid.: 224/3, 224/1, 8/9, 8/8, 8/10, 8/11, 8/12 obręb Wrzeszewo

Osiek dnia, 02-05-2018 r.GBK.6733.1.2018

ZAWIADOMIENIE

o zakończeniu postępowania administracyjnego

Zawiadamiam, że tutejszy organ zakończył postępowanie dowodowe w związku z prowadzonym postępowaniem administracyjnym w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego na:

Budowa linii kablowej nn-0.4 kV w miejscowości Wrzeszewo gm. Osiek, Powiat Brodnica gmina Osiek, obręb Wrzeszewo, na działkach nr ewid.: 224/3, 224/1, 8/9, 8/8, 8/10, 8/11, 8/12 na wniosek ENERGA – OPERATOR SA Oddział w Toruniu, ul. Bema 128, 87-100 Toruń reprezentowana przez Pełnomocnika Pana Michała Szalkowskiego.

W myśl art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks Postępowania Administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1257), w związku z art. 60 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu

i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073) , organy administracji publicznej są obowiązane zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

W związku z powyższym informuję, iż przed wydaniem decyzji zainteresowane strony mogą zapoznać się i wypowiedzieć co do zgromadzonych w sprawie dowodów oraz zgłoszonych żądań, zgodnie z art. 10 wyżej cyt. ustawy, w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia w siedzibie Urzędu Gminy Osiek pokój nr 3 w godz. 800 do 1500 .

Po upływie tego terminu zostanie wydana stosowna decyzja.

Zawiadomienie o zakończeniu postępowania zostało też podane do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń UG Osiek oraz na stronie internetowej www.bip.gminaosiek.pl – w biuletynie informacji publicznej Urzędu Gminy Osiek.

Wykaz stron postępowania znajduje się w aktach sprawy


Wójt Gminy Osiek

Kazimierz Wolfram
Otrzymują:

  1. Strony postępowania wg załącznika

  2. a/a.

ZAWIADOMIENIE.pdf (230kB) pdf
Wytworzył: Tomasz Maćko (2 maja 2018)
Opublikował: Tomasz Maćko (2 maja 2018, 12:24:50)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 162

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij