GBK.6733.2.2018 ZAWIADOMIENIE zawiadamiam o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego.

GBK.6733.2.2018 ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego..pdf (221kB) pdf


Osiek, dnia 08-10-2018 r.

GBK.6733.2.2018
ZAWIADOMIENIE
Na podstawie art. 61 § 1, art. 49 oraz art. 10 § 1 i art. 40 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1257) oraz art. 53 ust. 1 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073)


zawiadamiam

o wszczęciu postępowania


w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego na:

Budowa linii kablowej SN-15kV, złącza kablowego ZK-SN i stacji transformatorowej słupowej oraz przebudowie istniejącej linii napowietrzno – kablowej SN-15kV, nN0, 4kV oraz budowie powiązań linii kablowych SN i nN w m. Osiek i Kolonia Osiek w ramach zadania: budowa linii kablowej SN-15kV z GPZ Brodnica Podgórz do istniejącego złącza SN Agrolok 2(Osiek) w miejscowościach Kolonia Osiek oraz Osiek, Powiat Brodnica, na działkach nr ewid. obręb Osiek – 135/2, 226, 142/1, 263/3, 263/2, 160/7 oraz obręb Kolonia Osiek – 35/2, 16. Na wniosek ENERGA – OPERATOR SA Oddział w Toruniu, ul. Bema 128, 87-100 Toruń reprezentowana przez Pełnomocnika Panią Zdzisławę Brudz-Fiebig ul. Śnieżna 1, 80-554 Gdańsk.


W związku z powyższym informuję, iż strony w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać wnioski i zastrzeżenia w siedzibie Urzędu Gminy Osiek pokój nr 3 w godz. 800 do 1500.


Pouczenie:

Zgodnie z Art. 41. § 1. W toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swojego adresu, w tym adresu elektronicznego.

§ 2. W razie zaniedbania obowiązku określonego w § 1 doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek

prawny

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania zostało też podane do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń UG Osiek oraz na stronie internetowej www.gminaosiek.pl – w biuletynie informacji publicznej Urzędu Gminy Osiek.Wójt Gminy Osiek


Kazimierz Wolfram


Wytworzył: Paweł Chabowski (8 października 2018)
Opublikował: Tomasz Maćko (8 października 2018, 14:08:58)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 139

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij