GBK.6733.2.2018 ZAWIADOMIENIE o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego - Budowa linii kablowej SN-15kV ...

Osiek, dnia 13-11-2018 r.GBK.6733.2.2018

ZAWIADOMIENIE

o zakończeniu postępowania administracyjnego

Zawiadamiam, że tutejszy organ zakończył postępowanie dowodowe w związku z prowadzonym postępowaniem administracyjnym w sprawie wydania decyzji oustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego na:

Budowa linii kablowej SN-15kV, złącza kablowego ZK-SN i stacji transformatorowej słupowej oraz przebudowie istniejącej linii napowietrzno – kablowej SN-15kV, nN0, 4kV oraz budowie powiązań linii kablowych SN i nN w m. Osiek i Kolonia Osiek w ramach zadania: budowa linii kablowej SN-15kV z GPZ Brodnica Podgórz do istniejącego złącza SN Agrolok 2(Osiek) w miejscowościach Kolonia Osiek oraz Osiek, Powiat Brodnica, na działkach nr ewid. obręb Osiek – 135/2, 226, 142/1, 263/3, 263/2, 160/7 oraz obręb Kolonia Osiek – 35/2, 16. Na wniosek ENERGA – OPERATOR SA Oddział w Toruniu, ul. Bema 128, 87-100 Toruń reprezentowana przez Pełnomocnika Panią Zdzisławę Brudz-Fiebig ul. Śnieżna 1, 80-554  Gdańsk.

W myśl art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks Postępowania Administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1257), w związku z art. 60 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073), organy administracji publicznej są obowiązane zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

W związku z powyższym informuję, iż przed wydaniem decyzji zainteresowane strony mogą zapoznać się i wypowiedzieć co do zgromadzonych w sprawie dowodów oraz zgłoszonych żądań, zgodnie z art. 10 wyżej cyt. ustawy, w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia w siedzibie Urzędu Gminy Osiek pokój nr 3 w godz. 800do 1500.

Po upływie tego terminu zostanie wydana stosowna decyzja.

Zawiadomienie o zakończeniu postępowania zostało też podane do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń UG Osiek oraz na stronie internetowejwww.bip.gminaosiek.plw biuletynie informacji publicznej Urzędu Gminy Osiek.

Wykaz stron postępowania znajduje się w aktach sprawyWójt Gminy Osiek

Kazimierz Wolfram


Otrzymują:

  1. Strony postępowania wg załącznika

  2. a/a.


    Art. 10 KPA - zawiadomienie o zakończeniu postępowania w sprawie inwestycji celu publicznego GBK. 6733.2.2018.pdf (213kB) pdf


Wytworzył: Tomasz Maćko (13 listopada 2018)
Opublikował: Tomasz Maćko (13 listopada 2018, 16:28:30)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 121

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij