GBK.6733.3.2018 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego na: Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia ..., działki nr 45, obręb Kolonia Osiek, gm. Osiek.


GBK.6733.3.2018 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego..pdf (180kB) pdf
Osiek, dnia 03-12-2018 r.

GBK.6733.3.2018

ZAWIADOMIENIE


Na podstawie art. 61 § 1, art. 49 oraz art. 10 § 1 i art. 40 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 2096) oraz art. 53 ust. 1 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945)

zawiadamiam o wszczęciu postępowania

w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego na: Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia dn 63mm wraz z przyłączem do budynku mieszkalnego zlokalizowanej w pasie drogowym działki nr 45, obręb Kolonia Osiek, gm. Osiek.

W związku z powyższym informuję, iż strony w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać wnioski i zastrzeżenia w siedzibie Urzędu Gminy Osiek pokój nr 3 w godz. 800 do 1500.

Pouczenie:
Zgodnie z Art. 41. § 1. W toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swojego adresu, w tym adresu elektronicznego.
§ 2. W razie zaniedbania obowiązku określonego w § 1 doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania zostało też podane do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń UG Osiek oraz na stronie internetowej www.bip.gminaosiek.pl – w biuletynie informacji publicznej Urzędu Gminy Osiek.Wójt Gminy Osiek
Paweł ChudyWykaz stron postępowania znajduje się w aktach sprawy

Otrzymują: Strony postępowania wg załącznika a/a.Wytworzył: Tomasz Maćko (3 grudnia 2018)
Opublikował: Tomasz Maćko (3 grudnia 2018, 12:24:52)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 87

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij