GBK.6733.3.2018 ZAWIADOMIENIE o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego na: Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia -obręb Kolonia Osiek, gm. Osiek

KPA art 10 GBK.6733.3.2018 Budowa sieci gazowej - Kolonia Osiek.pdf (224kB) pdf

Osiek, dnia 07-01-2019 r.GBK.6733.3.2018

ZAWIADOMIENIE

o zakończeniu postępowania administracyjnego

Zawiadamiam, że tutejszy organ zakończył postępowanie dowodowe w związku z prowadzonym postępowaniem administracyjnym w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego na:

Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia zlokalizowanej w pasie drogowym działki nr 45 i działkach przyległych nr: 18/3, 18/4, 19, 35/6, 35/10, 37/1, obręb Kolonia Osiek, gm. Osiek na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o. o., Oddział Zakład Gazowniczy w Bydgoszczy, ul. Jagiellońska 42, 85-097 Bydgoszcz, działającej przez pełnomocnika: Pana Krzysztofa Bilskiego, ul. Antoniego Depczyńskiego 3, 87-140 Chełmża.

W myśl art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks Postępowania Administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 2096), w związku z art. 60 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 z późn. zm.), organy administracji publicznej są obowiązane zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

W związku z powyższym informuję, iż przed wydaniem decyzji zainteresowane strony mogą zapoznać się i wypowiedzieć co do zgromadzonych w sprawie dowodów oraz zgłoszonych żądań, stosownie z art. 10 wyżej cyt. ustawy, w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia w siedzibie Urzędu Gminy Osiek pokój nr 3, zgodnie z godzinami urzędowania.

Po upływie tego terminu zostanie wydana stosowna decyzja.

Zawiadomienie o zakończeniu postępowania zostało też podane do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń UG Osiek oraz na stronie internetowej www.bip.gminaosiek.pl w biuletynie informacji publicznej Urzędu Gminy Osiek.

Wykaz stron postępowania znajduje się w aktach sprawy


Wytworzył: Tomasz Maćko (7 stycznia 2019)
Opublikował: Tomasz Maćko (7 stycznia 2019, 10:58:15)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 109

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij