Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań

Nabór na rachmistrza spisowego

 NABÓR NA RACHMISTRZA SPISOWEGO PRZY NARODOWYM SPISIE POWSZECHNYM LUDNOŚCI i MIESZKAŃ 2011

Wójt Gminy Osiek
na podstawie art.18 pkt 2 lit. d ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2011 r. (Dz. U. Nr 47, poz. 277)

o g ł a s z a nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych do przeprowadzenia Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w 2011, który odbędzie się w dniach od 1 kwietnia 2011 r. do 30 czerwca 2011 r.

Na podstawie informacji Urzędu Statystycznego w Bydgoszczy o liczbie planowanych rachmistrzów dla Gminy Osiek ustalono 2 rachmistrzów spisowych.
Kandydat na rachmistrza spisowego musi spełniać podstawowe wymagania stawiane rachmistrzom.

A. Wymagania podstawowe:

 1. ukończone 18 lat, korzystanie z pełni praw publicznych i niekaralność za przestępstwa umyślne ( w tym skarbowe),
 2. wykształcenie co najmniej średnie (wskazane aby rachmistrzami byli studenci lub osoby z wyższym wykształceniem),
 3. znajomość obsługi komputera i GPS,
 4. praktyczna umiejętność korzystania z map cyfrowych;
B. Wymagania dodatkowe:
 1. posiadanie umiejętności interpersonalnych, takich jak: asertywność, łatwe nawiązywanie kontaktów, sprawne i skuteczne komunikowanie się, wzbudzanie zaufania, radzenie sobie w sytuacjach konfliktowych, obowiązkowość oraz umiejętność organizacji własnej pracy,
 2. dyspozycyjność (nie zaleca się aby rachmistrzami były osoby zatrudnione na pełny etat),
 3. pełna sprawność fizyczna, ze względu na specyfikę pracy,
 4. powinni zamieszkiwać, pracować lub pobierać naukę na terenie gminy Osiek,
 5. ze względu na członkostwo w Unii Europejskiej i związaną z tym potencjalną możliwość brania pod uwagę kandydatur osób nie będących obywatelami polskimi, osoby takie muszą wykazać się doskonałą znajomością języka polskiego, ponieważ wszystkie materiały spisowe i szkoleniowe będą sporządzone wyłącznie w języku polskim;
Spełnienie powyższych wymagań nie stanowi jedynie i wyłącznie o zatrudnieniu kandydata.

Wszyscy kandydaci na rachmistrzów zobligowani są do wzięcia udziału w 3-dniowym szkoleniu w okresie od 5 stycznia do 25 lutego 2011 r. Szkolenie to będzie obejmować metodologię i organizację spisu oraz udział w warsztatach n/t posługiwania się terminalami i zainstalowanymi na nich  aplikacjami.

Kandydat, który nie weźmie udziału w całości szkolenia, nie może przystąpić do egzaminu kończącego szkolenie.


Rachmistrze spisowi będą powoływani przez dyrektora urzędu statystycznego na wniosek Gminnego Komisarza Spisowego, po uzyskaniu pozytywnej oceny egzaminu kończącego szkolenie oraz po złożeniu pisemnego przyrzeczenia o treści określonej w art. 12 Ustawy o statystyce publicznej.

Rachmistrzowie spisowi w trakcie szkolenia i na czas prowadzenia prac spisowych zostaną wyposażeni w urządzenia hand-held z zainstalowaną aplikacją mobilną, za który będą bezpośrednio odpowiadać wg odrębnie ustalonych zasad.

Rachmistrzowie spisowi będą uczestniczyć w obchodzie przedspisowym, który zostanie przeprowadzony w dniach od 1 marca do 17 marca 2011 r. oraz w spisie w dniach od 8 kwietnia 2011 r. do 30 czerwca 2011 r.

II. HARMONOGRAM ZADAŃ – dyspozycyjność rachmistrzów
 1. 5 stycznia do 25 lutego 2011 r. – szkolenie rachmistrzów – czas trwania szkolenia : 3 dni (24 godziny szkoleniowe, z czego 18 godzin będzie poświęcone na omówienie i warsztaty z aplikacją mobilną w trybie obchodu i spisu). Szkolenie zakończone będzie egzaminem,
 2. 1 marca do 17 marca 2011 r. – obchód przedspisowy (praca rachmistrzów w terenie),
 3. 6 – 7 kwietnia 2011 r. szkolenie uzupełniające oraz odprawa przedspisowa dla rachmistrzów,
 4. 8 kwietnia do 30 czerwca 2011 r. – przeprowadzenie Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w 2011,
 5. 15 – 16 kwietnia 2011 r. – spis osób bezdomnych,
III. WYMAGANE DOKUMENTY

W zgłoszeniu swojej kandydatury należy podać następujące dane:
 1. Imię i nazwisko
 2. Adres zamieszkania
 3. Datę i miejsce urodzenia
 4. Nr dowodu osobistego/przez kogo wydany
 5. PESEL
 6. NIP
 7. Numer telefonu kontaktowego
 8. Adres e-mail
 9. Wykształcenie
 10. Miejsce zatrudnienia – nazwa i adres zakładu pracy lub nr emerytury/renty, w przypadku braku pracy – określenie bezrobotny
 11. Dokument poświadczający wykształcenie - kserokopia
 12. W przypadku studentów należy dołączyć kserokopię legitymacji studenckiej
oraz dołączyć n/w oświadczenia ( do pobrania na stronie www.bip.gminaosiek.pl)
 1. Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 2. Oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie ( w tym przestępstwa skarbowe )
Wymagane dokumenty aplikacyjne powinny być opatrzone klauzulą:
-wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926).

IV. FORMA I TERMIN SKŁADANIA OFERT

Zgłoszenia należy składać w formie pisemnej w sekretariacie Urzędu Gminy w Osieku pokój 15 w dniach od 8 grudnia 2010 r. do 20 grudnia 2010 r. w godzinach pracy Urzędu z dopiskiem na kopercie „Zgłoszenie kandydata na rachmistrza spisowego w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań w 2011”. Dokumenty, które wpłyną do Urzędu, po wyżej określonym terminie albo będą niekompletne, nie będą rozpatrywane.

(-)IWONA GILEWICZ


DO POBRANIA:


Wytworzył: Tomasz Maćko (8 grudnia 2010)
Opublikował: Tomasz Maćko (8 grudnia 2010, 08:41:01)

Ostatnia zmiana: Tomasz Maćko (8 grudnia 2010, 10:17:02)
Zmieniono: DODANO INFORMACJĘ

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 6457

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij