Zadania i uprawnienia

Rada Gminy - zadania i uprawnienia

 

Rada Gminy jest organem stanowiącym i kontrolnym gminy. Kadencja Rady trwa cztery lata.

Do wyłącznej właściwości Rady Gminy należy( zgodnie z art. 18ustawy o samorządzie gminnym), o ile ustawy nie stanowią inaczej :

 

 - uchwalanie statutu gminy,

 

 - ustalanie wynagrodzenia wójta, stanowienie o kierunkach jego działania oraz przyjmowanie  sprawozdań z jego działalności,

 

 - powoływanie i odwoływanie skarbnika gminy, który jest głównym księgowym budżetu, oraz sekretarza gminy na wniosek wójta,

 

 - uchwalanie budżetu gminy , rozpatrywanie sprawozdania z budżetu oraz podejmowanie     uchwały w sprawie udzielenia lub nie udzielenia absolutorium z tego tytułu,

 

 - uchwalanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,

 

 - uchwalanie programów gospodarczych,

 

 - ustalanie zakresu działania jednostek pomocniczych , zasad przekazywania im składników mienia do korzystania oraz zasad przekazywania środków budżetowych na realizację zadań przez te jednostki,

 

 - podejmowanie uchwał w sprawach podatków i opłat w granicach określonych  w odrębnych ustawach,

 - podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych gminy, przekraczających zakres zwykłego zarządu, dotyczących:

 

 a) określania zasad  nabycia, zbycia i obciążenia nieruchomości gruntowych oraz ich   wydzierżawiania lub najmu  na okres dłuższy niż trzy lata, o ile ustawy szczególne nie stanowią inaczej: do czasu określenia zasad wójt może dokonywać tych czynności wyłącznie za zgodą  rady gminy, 

 

  b) emitowania obligacji  oraz określania zasad ich zbywania , nabywania wykupu  przez wójta,

 

  c) zaciągania długoterminowych pożyczek i kredytów,

 

  d) ustalania maksymalnej wysokości pożyczek i kredytów długoterminowych zaciąganych przez wójta w roku budżetowym,

 

  e) zobowiązań w zakresie podejmowania inwestycji i remontów o wartości przekraczającej granicę  ustalaną corocznie przez radę gminy,

 

  f) tworzenia i przystępowania do spółek i spółdzielni oraz rozwiązywania i występowania z nich,  

 

  g) określania zasad wnoszenia , cofania i zbywania udziałów i akcji przez wójta,

 

  h) tworzenia, likwidacji i reorganizacji przedsiębiorstw, zakładów i innych  gminnych jednostek   organizacyjnych


Wytworzył: Gabryszewska Hanna (21 lutego 2005)
Opublikował: Hanna Gabryszewska (22 lutego 2005, 10:07:32)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 8666

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij